Project Description

Botox och Fillers

BOKA TID

Botox och Fillers

Boka hudvård

Botox och Fillers

Dysport är ett läkemedel som blockerar överföring av nervsignaler. Även Dysport består av botulinum-toxin A. Den verkar lokalt i det område som injiceras och har en övergående effekt. Dysport har en något snabbare insättningseffekt och en något större spridning i det injicerade området. Dessa ev. skillnader framstår dock som så små att de i praktiken inte har någon egentlig betydelse. Dysport kan som övriga botox-produkter användas för kosmetiska behandlingar av rynkor eller av medicinska skäl för ex svettbehandling, migränbehandling, behandling av tandgnissling och andra områden.

Vid behandling med botox och fillers gäller följande: * Du får inte vara gravid eller amma. * Dy får inte ha pågående infektion, vara förkyld eller ha en hudinfektion. * Du måste vara över 18. * Att du inte har någon muskelsjukdom. Eventuella biverkningar: Svullnad, rodnad,ömhet, blåmärke i det behandlade området. Vid Botox behandling kan det upplevas en viss stelhet i det behandlade området samt lätt huvudvärk.

0%
Antal online bokningar

90% av våra bokningar sker genom online, det kan du göra enkelt och snabbt.

BOKA TID